Serc
Momenteel ben je hier:Serc/Flevoland/Dronten

Gemeente Dronten

Het ontstaan van Dronten

29 juni 1957 werd Oostelijk Flevoland officieel droog verklaard. Er lag een onafzienbare moddervlakte, die vanaf dat moment geschikt moest worden gemaakt voor wonen, werken en recreatie. Voor de huisvesting van de arbeiders bouwde de gemeente Kampen extra woningen en werden barakkenkampen ingericht bij Roggebotsluis en Dronten. Later ook bij Biddinghuizen en Swifterbant.

De naam Dronten, die aan de eerste in Oostelijk Flevoland te bouwen woonkern is gegeven, werd ontleend aan het westelijk van Kampen gelegen poldergebied Dronthen. De stedenbouwkundige ir. J.J.van Tol kreeg in 1958 opdracht een structuurplan te maken. Na enkele bijstellingen kwam er een plan voor een woonkern van 20.000 inwoners.

Op 23 maart 1971 besloot de Tweede Kamer, op voorstel van minister Beernink van Binnenlandse Zaken, tot instelling van de gemeente Dronten. De nieuwe gemeente zou niet bij één van de bestaande provincies worden ingedeeld, maar voorlopig onder Binnenlandse Zaken ressorteren.